Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Itinerari de l’Aigua

L’Itinerari de l’Aigua del Baix Llobregat és un projecte lúdic i cultural basat en la creació d’una oferta d’activitats adreçada al gran públic i a sectors específics  (escoles, gent gran, turistes, etc) i articulada al voltant dels elements passats i presents del territori que permeten parlar de l’ús social de l’aigua al llarg de la història i que hem considerat patrimoni.

Es tracta, doncs, de crear rutes turístico-culturals recolzades en aquest patrimoni natural  i cultural que ens han llegat l’aigua i la tecnologia orientada a la seva captació, tractament i aprofitament des de la prehistòria i fins els nostres dies, així com les organitzacions humanes que les han fet possible. També vol acostar la població a la realitat de l’aigua i fer comprendre la importància que té avui, i cada cop més, per a les nostres vides, amb el nexe comú de la Nova Cultura de l’aigua.

 

El riu més treballador