Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Sant Pere del Romaní

Carrer Riera Bonet, 30. Molins de Rei

L’ermita d’estil romànic presenta indicis d’un possible origen preromànic. Encarada est-oest, és d’una sola nau i amb absis al cantó est. Les parets són de maçoneria, amb pedra i morter d’un gruix d’un metre i carreus de mida diversa a les cantonades.

L’absis presenta la mateixa estructura de maçoneria, amb parets exteriors llises i una finestreta d’esqueixada doble al centre. No està lligat al cos de l’ermita. La pavimentació, molt malmesa, és a base de rajoles de ceràmica d’època recent. En el presbiteri hi ha una petita elevació pavimentada igual. El terra possiblement fou rebaixat uns 60 cm, ja que es veu la roca natural retallada i un recalç perimetral de trossos de totxo i pedra.

El sostre és de volta de canó, amb senyals de les canyes utilitzades en el procés de construcció.

Adossada al mur de migdia de l’església hi ha una antiga torre de guaita, de planta quadrada semiromboïdal, parets de 55 cm de gruix i uns 12 m d’alçada. Segurament és del segle XVI, època en què l’ermita va ésser envoltada de diverses construccions que configuren l’anomenat Mas Moriscot.