Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

La Torre Abadal

Pista forestal: sector cimentera Sanson. Sant Feliu de Llobregat

La Torre Abadal és una masia de la serra de Collserola a Sant Feliu de Llobregat, que inclou una torre medieval i un jaciment arqueològic que es remunta a l’època ibèrica. Ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

La torre medieval és de planta rectangular, conservada en uns tres pisos d’alçada, i inclosa entre altres estances del mas, que és designat amb el mateix nom de la torre. Fou construïda amb un paredat de lloses i pedres irregulars, característic d’algunes construccions preromàniques i per l’exterior està arrebossada. Conserva una de les antigues finestres al pis més alt. Aquesta és d’arc de ferradura i té els brancals fets de les mateixes lloses de llicorella del paredat. El dovellatge és format per altres lloses, sense extradós ni regularitat, travades amb abundant morter.

La seva construcció és de finals del segle X i era propietat del monestir de Sant Cugat. La masia annexa és del segle XVIII.