Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Itineraris Santa Creu d’Olorda

Un itinerari va des de l’esplanada de l’aparcament de l’església de Santa Creu d’Olorda, fins a mig camí entre Molins de Rei i Vallvidrera. Es tracta de viatjar a més de 400 milions d’anys per apropar-nos a les evidències geològiques sobre els processos d’ erosió, sedimentació i deformació de les roques i a les transformacions que experimenten per la pressió i la calor interna de la Geosfera. La major part de minerals i roques corresponen al Paleozoic.

Un segon itinerari recorre l’antic camí medieval de Santa Creu d’Olorda per tal de veure les petjades en el territori i l’aprofitament dels recursos dels homes i les dones del passat: estructures hidràuliques per l’aprofitament de l’ aigua, forns de calç, pous de glaç, fites de separació dels termes municipals, etc.