Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Cova de Can Sadurní

Camí Can Sadurní. Begues

La Cova de Can Sadurní, anomenada l’Espluga durant l’Edat Mitjana, està situada aproximadament a dos kilòmetres del centre urbà de Begues,

La cova va ser descoberta l’any 1945 pel senyor Sadurní Vendrell, en el context de la postguerra espanyola, moment en el qual les coves eren aprofitades pel cultiu de xampinyons.

La Cova de Can Sadurní mostra una gran seqüència estratigràfica que abarca des de la prehistòria fins a l’època romana. Els nivells d’habitat que presenten una major incidència però, són els corresponents al Neolític.

Es tracta del primer habitatge conegut a Begues amb presència humana documentada des de l’Epipaleolític (fa uns 11.000 anys). S’ha convertit en un dels jaciments prehistòrics més interessants de Catalunya pel registre continuat i abundós que conté. La presència de ceràmica ibèrica i altres objectes d’època iberoromana, proven la continuïtat temporal en l’ús de la cova

A l’exterior de la cova es poden veure sitges destinades a l’emmagatzematge de civada, constituint un dels exemples més antics on es fa palesa la fabricació de cervesa.