Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Casa de Comportes del Canal de la Infanta

Avinguda de Barcelona, 2. Molins de Rei

La Casa de Comportes és un edifici de Molins de Rei que originàriament era la porta del Canal de la Infanta. És inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

El Canal de la Infanta va ser construït entre 1817 i 1819 i va ser un dels principals elements dinamitzadors de la indústria i l’agricultura del municipi. El seu disseny es deu a Pere Soler i Ferrer, que també dirigí les obres. Té 17 kilòmetres. Va ser inaugurat per la Infanta Lluïsa Carlota de Borbó, de qui pren el nom.

La Casa de Comportes és una construcció molt compacta de planta rectangular, formada per planta baixa i pis. La seva estructura alterna portes i finestres a la planta baixa (amb la porta principal a una façana lateral) i finestres al primer pis. L’edifici està rematat per un terrat amb barana. La seva decoració està composta per plafons d’un color més clar, tant horitzontals (separant els dos pisos) com verticals. Aquests tenen decoració floral en alt relleu del mateix color que la resta de la façana. Finalment, portes i finestres estan emmarcades per carreus de pedra.