Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Can Pedrosa (col·lecció etnològica)

Carrer Oliveres, s/n. Sant Just Desvern

Can Padrosa és una masia que està situada a la riba dreta de la riera de Sant Just. La primera referència documentada és del 1077.

L’edifici actual és una construcció de començaments del segle XV. A partir de 1509 es coneix com a Can Padrosa.

L’edifici està format per una planta baixa, un pis i les golfes, la coberta és a dues vessants amb teula vermella i amb un doble ràfec de coberta, la façana principal està orientada cap al sud o sol de migdia, i a la banda de llevant té una galeria adossada amb una rica col·lecció d’eines del camp.

Destaca el portal adovellat flanquejat a banda i banda per finestres amb les llindes de pedra a la vista i protegides per reixes. Damunt el portal, a l’alçada del pis, hi ha una finestra gòtica germinada per un esvelt pilar i amb arcs lobulats. A l’esquerra del finestral gòtic s’hi pot veure un rellotge de sol.

L’any 1986 l’Ajuntament va decidir adquirir els terrenys i el 1987 les restes es van incloure al Catàleg del Patrimoni Històric i Artístic Local.

Amb el pas del temps, la família Padrosa ha anat guardant i recollint tots els estris domèstics i eines del camp que han fet servir, en un moment o altre, en la vida quotidiana de la masia i la pagesia. De forma continuada, tots els membres de la família han col·laborat a les tasques de neteja i manteniment de les peces, mentre anaven ampliant l’espai de la masia on les anaven recopilant.

Els estris d’ús domèstic són els que estaven situats bàsicament a la cuina, l’alcova o les sales de la masia que, junt amb les eines del camp, es troben agrupats com a «Col·lecció de Can Padrosa» a la sala coneguda com el Cup Vell, aprofitada quan ja havia perdut el seu valor d’ús. A l’inici de l’any 2007, gràcies al suport de la família Padrosa, el Centre d’Estudis Santjustencs ha pogut establir un acord amb l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per iniciar les tasques d’inventari i catalogació dels estris domèstics i eines del camp que formen part del patrimoni de la família.