Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat | Carrer Estelí, 10 | 08980 Sant Feliu de Llobregat

93 666 35 27 cecbll@llobregat.info

Cabanes de pedra seca

Begues

S’entén com a construcció en pedra seca aquella estructura de pedra que no utilitza calç, ciment ni cap altre material de consolidació. Les pedres s’amunteguen una sobre l’altra formant fileres fins a aconseguir la forma i la construcció desitjades. La tècnica de la pedra en sec ha possibilitat un seguit de construccions de diferent magnitud i funció, però totes elles de gran utilitat per a les feines del camp.

Les cabanes de pedra seca eren utilitzades, en l’agricultura tradicional, per guardar les eines del pagès durant la jornada, i també per fer-hi nit durant els dies de verema.

El Mont-ras constitueix un contrafort del polgé de Begues, format de pedra calcària, que es projecta cap al sud-est just a sota del pic de les Agulles, i que per la seva orientació fou dedicat antigament al conreu de la vinya. Actualment, tot el vessant sud d’aquest turó està enfaixat de marges de pedra seca, que conformen un paisatge únic en què es barreja el blanc de la pedra calcària amb el verd fosc de la vegetació típica de màquia de garric i margalló.